BIROLLEN 1 - NORRKÖPING

Birollen__3.jpg
Birollen_4.jpg

I området Björklaund i Norrköping har vi tagit fram ett projekt med 90 st hyreslägenheter i storlekarna 33 - 69 kvm helt byggda i trä. Fastigheten gav stora utmaningar att maximera BTA och uppnå gällande parkeringsnorm. Vi har lyckats skapa ett projekt med ljusa lägenheter med öppen planlösning och där vi maximerar detaljplanens BTA och skapar en BOA/BTA på > 0,8. 

 

Projektet kommer att byggas med volymmoduler. Vi eftersträvar alltid att uppnå lägsta möjliga energiförbrukning och vi har projketerat bergvärme och solceller för en låg energiförbrukning.

Status: Bygglov beviljat och laga kraft vunnet.


Arkitektteam: Pär Johansson & Mattias Rubin De Lima

Uppdragsgivare är Pure Housing vilka är specialiserade på träbyggnation och hållbart byggande.

TALLKOTTEN - GÄVLE

Centralt i Gävle, i området Godisfabriken, uppför Pure Housing ett 8 våningshus där 7 våningar byggs med KL trä. Projektet rymmer 67 st hyreslägenheter med innerväggar av massivträ. Huset byggs med volymbyggnadsteknik och färdigställs under Mars 2022.

Du kan läsa mer om projektet här: Talkotten

Status: Färdigställt och inflyttat Mars 2022.

Arkitekt: Mattias Rubin De Lima

KV LÄRKAN - MALMKÖPING

Malmkoping.jpg

Projektet Lärkan omfattar 2 st huskroppar med totalt 37 st hyreslägenheter i Malmköping. Byggnaderna färdigställdes under 2020. Vi har ritat, projekterat och även varit med att uppföra byggnaderna. Byggnaderna byggdes med volymmoduler och Hus 1 började monteras i September 2019 och inflytt skedde strax innan Jul 2019. 

Projektet hade utmaningar i form av marksaneringsåtgärder, stora höjdskillnader och en utmanande detaljplan med begränsingar i + höjder. Vi skapade 3 våningar genom att sänka husen från befintlig marknivå och lyckades maximera BTA i detaljplanen. BOA/BTA blev ca: 0,82.

Status: Färdigställt.

Uppdragsgivare: Paradox Properties.

Arkitektteam: Pär Johansson och Daniel Daaks

HASSELGÅRDEN - MORGONGÅVA

Image 11 (kopia).jpg

I expansiva Morgongåva uppför Cap Estate 28 st prisvärda hyreslägenheter. Bostäderna uppförs med investeringsstöd och byggs helt i trä med volymmoduler. Cap Estate är specialiserade inom träbyggnation och hållbart byggande.

Byggnaden uppnår en mycket låg energianvändning med hjälp av bergvärme och solceller på taket. 

Modulare ansvarar för all projektering av byggnaden samt byggledning under uppförandet. 

Status: Under byggnation. Inflytting under Februari/Mars 2022.

Uppdragsgivare: Cap Estate AB.

Arkitektteam: Pär Johansson & Daniel Daaks