MODULBYGGNATION

iStock-1269017110.jpg

Kärt barn har många namn; modulbygge, byggmodul, modulbyggnation, modulärt byggande, husmodul.
Tidigare hade dessa benämningar en negativ klang då man ofta förknippar orden med byggbaracker, tillfälliga boenden och byggnader av det enklare slaget.

Modulärt byggande är en byggproduktionsteknik och bör inte förknippas med en viss typ av byggnad. Utformningen av ett projekt där man bygger med husmoduler kan utformas i ett brett spektrum, allt från enklare byggnader till dyrare bostadsrättsprojekt.

En stark drivkraft till att bygga modulärt är att skapa effketiva projekt där man sparar tid och kostnader samtidigt som man kan öka kvaliteten i slutprodukten.

KVALITET

Byggnation sker i en skyddad miljö fri från fukt och där yrkesarbetare arbetar på stationer med upprepande moment. Det finns en hög grad av förutsägbarhet i produktionen jämfört med platsbyggt.
Löpande kvalitetskontroller är även enklare att genomföra än i ett platsbyggt projekt. Ett platsbyggt projekt drivs oftast av en mängd olika underentreprenörer som ansvarar för kvaliteten i sitt uppdrag. Det är alltid en utmaning att få dessa att samverka och kontrollera kvaliteten i respektive underentreprenörs arbete.

iStock-1054724732.jpg

TID

Ett projekt med modulärt byggande har en kortare projekttid då markarbeten och produktion av husmoduler sker samtidigt. Byggtiden är även mer förutsägbar då produktion och montage av husmoduler är mer förutsägbart än platsbyggda projekt. Ju mer av arbetet som blir färdigställt i fabrik desto större blir tidsbesparingen.

MILJÖ

Trä som byggnadsmaterial binder koldioxid, är förnybart och miljövänligt. Bygger man av trä istället för andra byggmaterial minskar utsläppen av växthusgaser kraftigt, enligt en analys gjord av Sathre & O'Connor (2010).

Hela byggprocessen, anläggning och hus, genererar 18 procent av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige enligt en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Sveriges Byggindustrier. Enligt Boverket så ökar branschen utsläppen, trenden går åt fel håll.

Skillnaden i utsläpp mellan att bygga med betong eller trä blir 265 kg koldioxid per m2 bostadsyta.